съгласно чл.119 от ЗЗП:

ТЪРГОВСКАТА ГАРАНЦИЯ е предоставена от търговеца obuwki.com и важи за срок от ТРИДЕСЕТ дни след направената покупка, като следва да бъде уредена от ПРОДАВАЧА: Продавачът декларира, че отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно чл.119 от ЗЗП Уважаеми клиенти, гаранционният срок на закупените от Вас стоки е 30 дни от датата на тяхната покупката. Потребителят има право да предяви рекламация за всяка закупена от него стока, като поиска извършване на безплатен ремонт на стоката. Срокът за уреждане на рекламацията е 30 дни от датата на предявяването й, респективно от завеждането в регистъра за предявените рекламации . В случай, че проявеният дефект не може да бъде отстранен, закупената стока се заменя с нова или се връщат парите на куповача. Потребителят има право да предяви рекламацията, независимо от предоставената търговска гаранция, съгласно Закона за защита на потребителите. Търговската гаранция покрива проявени дефекти въпреки правилната употреба на обувките. При правилна употреба спазвайте инструкциите на гърба на търговската гаранция. Проявени дефекти, даващи основание за рекламации са: Сцепване на лицевия материал /саята /. Пречупване на ходилото на обувката .Разцепване на ходилото и . Падане на форта . Ако се повреди ципа .Счупване на метална пластина в камерната част на обувката. Гаранционните претенции за проявен дефект се приемат ЕДИНСТВЕНО в търговския обект, от който е закупена Вашата стока при представяне на настоящата ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ. Метод за управление на гаранцонните претенции: Поправяне на дефекта чрез ремонт на продукта в срок до тридесет дни от датата на приемане на гаранционната претенция. Ако поправката е невъзможна , продавачът следва да замени стоката с друга от същия вид. В случай на липса на същата по вид стока, следва замяна с друга по Ваш избор. В случай на разлика в цената, същата разлика следва да бъде заплатена от куповача. При дефекти вследствие на небрежна или неправилна употреба и поддръжка - ПРОДАВАЧЪТ не приема Вашата рекламация ! ПРОДАВАЧЪТ може да ви окаже съдействие или да Ви даде съвет за проблеми възникнали след гаранционния срок.